Your browser does not support JavaScript!
生輔組組長
姓名:黃勝為
職稱:生輔組長
軍種:陸軍
階級:中校
兵科:政戰
軍事基礎教育:政戰學校正期86年班
軍事最高學歷:正規班317期、軍社所社工組94年班
經歷:排長、連營輔導長、政戰官、心輔官、政戰綜合科科長
歷任學校:嘉義萬能工商(一般教官、生輔組長)